Τεχνολογική εξέλιξη και εμπορική αξιοποίηση ενσωματωμένων συστημάτων υπολογιστικής όρασης και μηχανικής μάθησης σε παγκόσμιο ανταγωνιστικό επίπεδο

ΣΧΕΤΙΚΑ

Στον χώρο του computational photography έχει αναπτυχθεί τεχνολογία και προϊόν σταθεροποίησης βίντεο (video stabilization) για κινητά και κάμερες σε ενσωματωμένα συστήματα. Η εμπορική ονομασία του προϊόντος είναι IRIS-VISTA και μέρος της τεχνολογίας έχει κατοχυρωθεί ήδη στο Αμερικανικό Γραφείο ευρεσιτεχνιών (USPTO) με την πατέντα “SYSTEM AND A METHOD FOR CAMERA MOTION ANALYSIS AND UNDERSTANDING FROM A VIDEO SEQUENCE”, IRIDA LABS S.A. - Publication No. US 2017/0076466. Για την ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει γίνει σημαντική επένδυση από VC, ενώ μέρος της τεχνολογίας έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου «Software and hardware IP core implementation of video analytics methods for security applications (IRIS-IPs)» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013. Σήμερα η Irida Labs διαθέτει εμπορικά το προϊόν και την τεχνολογία αυτή σε πελάτες στην ΗΠΑ όπως η Cadence και η Synopsys, στην Κίνα όπως η Allwinner, αλλά και στην Ευρώπη όπως η AGT International, αποδεικνύοντας την υψηλή τεχνολογική στάθμη της τεχνολογίας.

Η δεύτερη τεχνολογία υπολογιστικής όρασης που έχει αναπτυχθεί αφορά εφαρμογές ανίχνευσης και αναγνώρισης αντικειμένων σε εικόνες ή βίντεο, βασισμένες σε τεχνικές μηχανικής μάθησης και deep learning και προωθείται εμπορικά με την ονομασία DeepAPI. Πρόκειται για μια γενική τεχνολογία ανίχνευσης αντικειμένων, μέρος της οποίας έχει επίσης κατοχυρωθεί στο USPTO με τον τίτλο «System And A Method For The Detection Of Multiple Number-Plates Of Moving Cars In A Series Of 2-D Images», Irida Labs S.A. Publication No. US 2017/0124418. H Irida Labs έχει αξιοποιήσει προηγούμενα R&D έργα για να ωριμάσει την τεχνολογία αυτή. Ενδεικτικά αναφέρονται οι συμμετοχές στο:
- WhiteR (white room based on Reconfigurable robotic island for optoelectronics) – H2020 – factories of the future.
- BOREALIS - Advanced concept of flexible machine for new Additive Manufacturing and Subtractive Manufacturing processes on next generation of complex 3D metal parts H2020 – factories of the future.

Στον τομέα της μηχανικής μάθησης έχει γίνει σημαντική επένδυση από την Irida Labs με ανάπτυξη τεχνολογίας για αναγνώριση διαφορετικών αντικειμένων, όπως π.χ. αναγνώριση τυποποιημένου φαγητού (food recognition) σε κάποιο εστιατόριο ή κουζίνα. Αποτέλεσμα της επένδυσης αυτής και της υψηλής τεχνολογικής στάθμης του DeepAPI είναι η εμπορική συνεργασία της Irida Labs με την Νο.1 εταιρεία παγκοσμίως στον τομέα των επαγγελματικών συσκευών προετοιμασίας γευμάτων (υπό NDA).

Στόχος του έργου IrisGlobalGrowth :

Στα πλαίσια του έργου IrisGlobalGrowth η Irida Labs έχει στόχο: - Τη συνεχή τεχνολογική εξέλιξη των προϊόντων IRIS-VISTA (με την ενσωμάτωση πληροφορίας γυροσκοπίου και την δημιουργία κατάλληλου συστήματος επίδειξης σε κινητό τηλέφωνο) και DeepAPI ώστε να παραμείνει στην αιχμή της τεχνολογίας παραμένοντας ανταγωνιστικό σε παγκόσμιο επίπεδο
- Την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για το προϊόν IRIS-VISTA σε σχέση με την περαιτέρω εμπορική εκμετάλλευση σε διαφορετικές γεωγραφικές αγορές (π.χ. Αμερική, Κίνα, Κορέα, Ευρώπη, Ινδία)
- Την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για το προϊόν DeepAPI και την διερεύνηση business model σε σχέση με την περαιτέρω εμπορική εκμετάλλευση του. Η ανάπτυξη αυτή αφορά στην μελέτη αγορών και σεναρίων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία αυτή, καθώς όπως προκύπτει και από προηγούμενα στοιχεία (όπως η μελέτη της NVIDIA) οι εφαρμογές είναι πολύπλευρες.
- Την ενίσχυση της πνευματικής ιδιοκτησίας με πατέντες στο USPTO
- Την συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις για την εμπορική προώθηση των 2 προϊόντων.

ΝΕΑ

Project Kick-Off

Project Kick-Off
March 2018

IoT Solutions, Barcelona

IoT Solutions , Barcelona
16-18 October 2018

Participation to IoT World Expo in Barcelona, as part of Enterprise Greece and HETIA

VISION 2018, Stuttgart

VISION 2018, Stuttgart
6-8 November 2018

Participation to VISION 2018 event in Stuttgart, demonstrating DeepAPI and AEye4 products.

Electronica 2018, Munchen

Electronica 2018, Munchen
November 2018

Demonstration of Smart Parking solution, as part of DeepAPI product, to Arrow and Analog Devices booths

Embedded World 2019, Nuremberg

Embedded World 2019, Nuremberg
February 2019

Participation to Embedded World 2019 event in Nuremberg, demonstrating DeepAPI and Smart Parking products along with Arrow Electronics and Analog Devices.

ΕΡΓΟ

ΕΕ1 – Τεχνική διαχείριση του έργου

EE1.1 – Διοικητική και τεχνική διαχείριση του έργου (Μ0-Μ36): Για τη ομαλή παρακολούθηση του έργου θα υπάρξει προετοιμασία, διατήρηση και ανανέωση του εγχειριδίου και των φακέλων του έργου.
EE1.2 – Προετοιμασία ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων προόδου (Μ0-Μ36): Προετοιμασία ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου του έργου, όπου αναφέρεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τυχόν αποκλίσεις από αυτό, η πρόοδος των στόχων του σχεδίου δράσης, η επίτευξη των σημείων ορόσημων του έργου. Στην τελική έκθεση προόδου σχεδίου δράσης θα δοθούν και τα επικαιροποιημένα στοιχεία που ζητούνται αντίστοιχα στις ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου.

ΕΕ2 – Τεχνολογίες και προϊόντα IRIS-VISTA και DeepAPI

ΕΕ2.1 – Τεχνολογική εξέλιξη IRIS-VISTA (Μ0-Μ30): Εξέλιξη του συστήματος IRIS-VISTA, μέσω της ενσωμάτωσης πληροφορίας, όχι μόνο από την κάμερα (DIS), αλλά και από τα gyro data με σκοπό την ανάπτυξη τεχνολογίας EIS. Με τον τρόπο αυτό η επόμενη έκδοση του IRIS-VISTA θα είναι σε θέση να βελτιώνει το βίντεο που λαμβάνεται από μια κινούμενη κάμερα κάνοντας χρήση όλων των διαθέσιμων βαθμών ελευθερίας, ενώ παράλληλα αναμένεται να μειωθεί η υπολογιστική πολυπλοκότητα της συνολικής λύσης, δίνοντας τη δυνατότητα στο σύστημα να υποστηρίζει ακόμα μεγαλύτερη ανάλυση εικόνας και ταχύτητα βίντεο, όπως 1080p60 και 4K30 σε πραγματικό χρόνο.
ΕΕ2.2 – Τεχνολογική εξέλιξη DeepAPI (Μ0-Μ30): Υλοποίηση διαφορετικών δομών CNN δικτύων για εφαρμογή σε ενσωματωμένα συστήματα και συνεχής καταγραφή των πιο κατάλληλων δικτύων τεχνητής νοημοσύνης για εφαρμογή τους στο πεδίο της υπολογιστικής όρασης.

ΕΕ3 – Μελέτη σκοπιμότητας τεχνολογιών

ΕΕ3.1 – Μελέτη σκοπιμότητας IRIS-VISTA (Μ13-Μ36): Ενδελεχής μελέτη σκοπιμότητας που περιλαμβάνει την ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών του IRIS-VISTA με υποκειμενικά και αντικειμενικά κριτήρια. ΕΕ3.2 – Μελέτη σκοπιμότητας DeepAPI (Μ13-Μ36): Ενδελεχής μελέτη σκοπιμότητας που περιλαμβάνει την ανάλυση πλεονεκτημάτων και αδυναμιών του DeepAPI, βασιζόμενοι σε αντικειμενικά κριτήρια. Ο σκοπός είναι η συνεχής ανανέωση του επιχειρηματικού πλάνου και η υποστήριξή του από μία σημαντική SWOT ανάλυση που θα βασίζεται τόσο στα δεδομένα της τεχνολογίας που αναπτύσσεται αλλά κυρίως στα δεδομένα και τις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η Irida Labs.

ΕΕ4 – Υπηρεσίες καινοτομίας για την κατοχύρωση των τεχνολογιών

EE4.1 – Κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας (Μ0-Μ36): Υποβολή αιτήσεων κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τις τεχνολογίες IRIS-VISTA και DeepAPI κυρίως στο USPTO και υπεράσπιση των αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί στο πεδίο της υπολογιστικής όρασης.
EE4.2 – Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες (Μ0-Μ36): Δράσεις ενίσχυσης της καινοτομίας των προϊόντων IRIS-VISTA και DeepAPI, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες για προστασία και εκμετάλλευση άυλων στοιχείων ενεργητικού των τεχνολογιών και υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως η αγορά βάσεων δεδομένων και η έρευνα αγοράς.

ΕΕ5 – Αξιοποίηση τεχνολογιών IRIS-VISTA και DeepAPI

EE5.1 – Εμπορική εκμετάλλευση με συμμετοχή σε εκθέσεις (Μ6-Μ36): Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις στην Ευρώπη, την Ασία και ΗΠΑ για την προβολή και εμπορική προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου.
EE5.2 – Β2Β συναντήσεις (Μ6-Μ36): Σημαντικό κομμάτι αφορά την διμερή προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου (B2B συναντήσεις) με εταιρείες και φορείς κυρίως στο εξωτερικό με στόχο να αναπτυχθεί περαιτέρω η εξωστρέφεια της Irida Labs.
EE5.3 – Δράσεις δημοσιότητας (Μ6-Μ36): Δράσεις δημοσιότητας των τεχνολογιών IRIS-VISTA και DeepAPI που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Logo

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Παρακαλούμε απευθύνετε τα ερωτηματά σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας:
Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01489 )
ACK